Katalog produktů

Požární bezpečnost

Jak předcházet požárům v domácnosti

Každým rokem v českých domácnostech dochází k tisícům požárů, při nichž za rok přijde o život více jak 100 lidí. Hlavní podíl na těchto požárech je způsoben lidskou neopatrností při vaření, kouření a manipulací s otevřeným ohněm. Zejména během vánoc dochází k velmi častým požárům.

Dnešní domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením z hořlavých a vznětlivých materiálů. Naproti tomu požární ochrana a protipožární vybavení domácností silně pokulhává za vybavením domácností ve vyspělých státech Evropy.

Stačí si představit, jak byste takovou situaci při požáru řešili. Všude kolem jsou téměř samé hořlavé předměty a nic k jejich uhašení. Většina těchto předmětů bude hořet tak rychle, že ani nestačíte napustit vodu do nádoby.

Požární vyhláška 23/2008 Sb.

Od 1.července 2008 platí požární vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška vyžaduje montáž požárních hlásičů s normou EN14604 do všech nově kolaudovaných objektů.

Kde jsou nařízeny požární hlásiče:

  • V bytech do 150m2 jeden požární hlásič.
  • V rodinných domech jeden na každé patro.
  • V ubytovacích zařízeních v každém pokoji.

Toto jsou obecná nařízení vyhlášky. Závazná je však zejména požární zpráva k danému kolaudovanému objektu.

Hlídání pravidelných revizí

Pro maximalizaci vašeho bezpečí a správné funkce požárních hlásičů doporučují odborníci dělat pravidelné kontroly funkčnosti hlásiče. Jedná se o jednoduchý úkon, který zvládnete sami. Důležitá je ale pravidelnost kontroly, abyste co nejdříve odhalili případnou závadu hlásiče. S tím vám pomůže on-line nástroj pro připomínání kontrol Revorg.cz.

Strana 1 z 1    Celkem 20 záznamů

ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT