Košík
Hledat
         
Časté dotazy
O společnosti
Dokumentace
Doručování
Průvodce produkty

Katalog produktů

Postup pro pravidelné testování požárního hlásiče kouře

Rating:     
Napsáno: 16 prosince 2015     Autor: Petr Honzík
Postup pro pravidelné testování požárního hlásiče kouře

Kouřové požární hlásiče se testují speciálním sprejem, jenž vytváří mlhu podobnou kouři při požáru. Tato mlha zajistí stejné podmínky v komoře hlásiče jako při vzniku požáru a tím nejlépe otestuje hlásič za podmínek, které má hlídat. Hlásič lze testovat přímo sprejem fouknutým podél stropu do hlásiče nebo pomocí testovací hlavice.

Postup v krocích

 1. Vyčistěte hlásič proudem vzduchu od usazeného prachu a nečistot (hlásič nerozebírat).
 2. Vizuálně zkontrolujte hlásič, zdali nenese známky poškození. Zdali nejsou zaneseny nebo ucpány průduchy okolo hlásiče a jiné části hlásiče. Pozor na poškození barvou při malování (viz níže).
 3. Vyměňte baterii za novou doporučenou v manuálu požárního hlásiče. Zajistíte tak testování za správných parametrů hlásiče.
 4. Otestujte hlásič testovacím tlačítkem podle manuálu hlásiče.
 5. Přiložte hlavici na hlásič tak, aby jej kryla ze všech stran.
 6. Stiskem po dobu jedné sekundy uvolněte plyn do hlavice.
 7. Hlavici držte na hlásiči po celou dobu testu. Pokud hlásič nereaguje do 10 sekund, opakujte dávku. Tento postup lze opakovat až 5x. Pokud hlásič ani do 60s po posledním stisku nevyhlásí poplach, považuje se za vadný.
 8. Houkající hlásič lze utišit opět krátkým proudem vzduchu nebo vyfoukáním kouře z komory.
 9. Po testu uzavřené prostory vyvětrejte od testovacího plynu.
  Zvyšte svoji bezpečnost. Provádějte pravidelné kontroly s nástrojem Revorg.cz

  Upozornění:

  Tento postup je uveden obecně s ohledem na zajištění maximální míry spolehlivosti běžných kouřových hlásičů s optickým detektorem. Test však provádějte vždy s přihlédnutím k uživatelskému manuálu a upřednostňujte doporučení výrobce u konkrétního hlásiče. Každý hlásič může mít mírně jiné požadavky a technické parametry.

  Testování bez hlavice

  Při testu bez hlavice je nutné vždy foukat sprej v místě senzoru (bývá na opačné straně než baterie). Foukání na přední mřížku hlásiče nevyvolá test (kromě hlásičů s předním průduchem). Přední mřížka je určena pro akustickou signalizaci. Hlásič nasává kouř po obvodu u stropu.

  Pravidelná kontrola požárního hlásiče – půl života zachráněno!

  Pro shodu s pravidly testování se doporučuje testování hlavicí. Hlavice umožňuje rovnoměrné rozšíření kouře, sníží spotřebu testovacího plynu a zajistí uniformitu testu.

  Perioda testování

  Perioda testování hlásiče je doporučena 1x měsíčně testovacím tlačítkem na hlásiči dle manuálu. Provádí ji uživatel sám. Jednou ročně je doporučeno testovat hlásič testovacím plynem. Toto testování by měla provádět osoba proškolená dle uvedeného postupu.

  Potřísnění hlásiče malířskou barvou

  Potřísnění hlásiče malířskou nebo jinou barvou může mít za následek jeho znehodnocení. Nelze totiž bezpečně určit, zdali se barva nedostala na vnitřní elektroniku. Pokud ano, postupně ji znehodnotí a hlásič poškodí. Vždy se doporučuje hlásič před malováním odstranit. Hlásič, u kterého je riziko vniknutí barvy se doporučuje vyměnit.

  Vizuální kontrola hlásiče

  Hlásič je nutné zkontrolovat, zdali není viditelně poškozen mechanicky nebo prostředím. Hledají se praskliny a deformování schránky hlásiče způsobené zejména hrubým zacházením, jež může vést k vnitřnímu poškození elektroniky. Za poškození se také považuje neodstranitelné znečištění od plynů z vaření, kouření, oxidace vlhkem a jiných látek. Co je na povrchu hlásiče bývá i na elektronice, která tím ztrácí parametry. Kontrolu je nutné také zaměřit na vytečení baterie, takový hlásič je nutné odstranit.

  Životnost hlásiče

  Optické hlásiče mají životnost mezi 7 až 10 lety. Jedná se o životnost samotné elektroniky. Hlásič, který překročí tuto životnost, nemusí být hned nefunkční, ale je na zvážení jeho výměna z důvodu vyššího rizika selhání. Vždy je při tomto posuzování vhodné přihlédnout k aktuálnímu stavu hlásiče a jeho údržbě.

  Hlásič vždy kontrolujeme s vědomím, že se jedná o velmi citlivé měřící zařízení zajišťující ochranu zdraví.
   ?kenálč máv lhomoP
Chci být informován o nejnovějších článcích:   
Položit dotaz k článku
Váš e-mail:
Váš dotaz:
Obsah stránky podléhá autorskému právu a je chráněn monitorem plagiátu Copyscape. Jakékoliv šíření obsahu podléhá souhlasu autora.