Katalog produktů

Požární obrana

Hasicí a testovací požární vybavení

K prevenci požárního nebezpečí a případnému boji s požárem je určené vybavení zamezení požáru, jeho detekci a pro zvládání požáru v jeho začátcích. Moderní stavby jsou standardně vybaveny hasicími přístroji a požárními detektory. Pro zvládnutí požáru v jeho počátku nestačí pouze kýbl s vodou, jak si většina populace představuje. I malý hasicí přístroj má mnohem větší hasební sílu, než několik litrů vody.

Hasicí prostředky

Zvládnutí požáru v jeho začátku je možné pouze rychlou reakcí a použitím dostatečného hasicího prostředku. V případě vzplanutí elektroniky nelze ani jiný než hasicí přístroj použít. Za dobu, než naplníte kýbl s vodou, je požár již tak velký, že jej nelze zvládnout vlastními silami.

Testovací plyny

Testovací plyny slouží ke komplexnímu testování požárních hlásičů a zajištění jejich účinnosti v případě požáru nebo úniku plynu. Testovací tlačítka na hlásičích neprovádí samotný test senzoru, ale pouze elektroniky. Komplexní test senzoru lze provést pouze testovacím plynem.

Strana 1 z 1    Celkem 10 záznamů

ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT