Katalog produktů

Lokální přivolání pomoci

Lokální systémy pro seniory SCP Call

SCP Call systémy pro přivolání pomoci v nesnázích jsou určeny pro upozornění bezprostředního okolí na vzniklou závažnou situaci nebo újmu na zdraví. Systémy přivolání pomoci dokáží upozornit okolí při stisku některého z tísňových tlačítek nebo při detekci vzniku požáru či úniku plynu. Starší a nemohoucí lidé vyžadují větší péči a častější pomoc svého okolí. Hlavně v kritických situacích nebo při zdravotních potížích. Ne zřídka se také stávají obětí různých násilníků a podvodníků vydávajících se za podomní prodejce. Pro jejich ochranu a zvýšení bezpečnosti lze tyto systémy přivolání pomoci využít.

Nečekejte, až budete systémy přivolání pomoci potřebovat, to už může být příliš pozdě.

Jak pomáhají systémy přivolání pomoci

Modulární systém pro přivolání lokální pomoci SCP Call dokáže velmi účinně pomoci v těchto situacích.

  • Pomoc při zdravotních potížích
  • Pomoc při upadnutí nebo náhlé nemoci
  • Při přepadení a obtěžování
  • Pomoc při požáru, unikajícím plynu čí přetékající vaně

Systémy přivolání pomoci nabízejí vysokou variabilitu a možnost přizpůsobení jednotlivých funkcí podle požadavků uživatele. Zajistí rychlou a účinnou pomoc při všech nejčastějších problémech, které mohou u starších a nemohoucích lidí vzniknout.

Jak fungují systémy přivolání pomoci

Systémy přivolání pomoci fungují na principu akustického vyhlášení poplachu v okolí postižené osoby. Při stisku tísňového tlačítka a po celou dobu jeho stisku je spuštěn akustický poplach. Lze je také využít k přivolání pomoci na přepážkovém systému nebo na pokladnách.

Strana 1 z 1    Celkem 7 záznamů

ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT