Katalog produktů

Produkty pro GDPR

Kamerové systémy a nařízení EU zvané GDPR

Nové nařízení Evropské unie týkající se nakládání s osobními údaji nazývané také jako GDPR se týká spousty oblastí. Nejedná se pouze o firmy a státní instituce ale i o jednotlivce a spolky. Pokud provozujete kamerový systém se záznamem, stáváte se automaticky zpracovatelem osobních údajů. Tím se vás týká i nařízení GDPR.

Již dosavadní právní úprava regulovala nakládání s osobními údaji získanými pomocí kamerového systému. GDPR ale přináší další změny a zpřísnění legislativy. Již nevystačíte pouze s cedulkou kamerový systém. Je nutné zavést další potřebné kroky k uvedení do souladu s nařízením GDPR.

  • Označit všechny vstupy do monitorovaného objektu cedulkou v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
  • Zpřístupnit požadované informace, viz tabulka „Informace o kamerovém systému podle GDPR“.
  • Vést pravidelně provozní knihu kamerového systému.
  • Zajistit omezení přístupu k získaným osobním údajům a nakládat s nimi pouze za účelem jejich pořízení.
  • Vypracovat směrnici o způsobu nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení proti odcizení.

Tento výčet je základní a nelze ho považovat za konečný, jelikož závisí na konkrétní situaci, ve které je kamerový systém využíván. Zejména směrnice se mohou mírně lišit dle aktuálního použití a zabezpečení ukládaných dat.

Kamerové systémy a povinné podmínky GDPR

Pokud si pořizujete kamerový systém, je nutné splnit všechny podmínky GDPR. GDPR je nařízení, které zajišťuje ochranu fyzických osob. Jedná se zejména o právo nebýt kdekoliv zaznamenán bez souhlasu. To souvisí úzce s kamerovým systémem, který pořizuje bez ohledu na souhlas obrazový záznam osob v čase. Pokud se z obrazového záznamu dá identifikovat osoba, jedná se o pořizování osobních údajů, načež se stahuje nařízení GDPR.

Co je nutné splnit

Na kamerový systém je nutné se dívat zejména z pohledu účelu, za jakým si jej pořizujete. Z valné většiny se kamerové systémy pořizují za účelem ochrany majetku. Zde lze kamerový systém legalizovat za dodržení určitých podmínek. Pokud kamerový systém chcete používat za jiným účelem, je vhodné konzultovat tento účel s právním zástupcem a ujistit se, že je toto používání legální. Zde se budeme zabývat pouze použitím za účelem ochrany majetku.

Strana 1 z 1    Celkem 11 záznamů

ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT