Katalog produktů

Správné označení kamerového systému

Pokud kamerový systém pořizuje obrazový záznam, vztahují se na něj zákonné podmínky o označení. Tyto podmínky je nutné dodržet, aby jste vůbec mohli kamerový systém provozovat a zejména, aby jste mohli využít případné záznamy pro trestní řízení.

Proč jej musím označovat

Pokud totiž není kamerový systém řádně označen, považují se získané důkazy/záznamy za získané nelegálně a můžou vést až na trestněprávní postižení majitele kamerového systému místo postižení zloděje. Je nutné nezanedbat tuto část kamerového systému. Toto nařízení vzniklo z důvodu, že kamerový systém shromažďuje osobní údaje osob, které se vyskytly v monitorovaném okolí. Za osobní údaj je totiž považován snímek osoby, na které ji lze rozeznat.

Kdy kamerový systém označit

Označení kamerového systému záleží na místě, kde jej provozujete. Pokud jej provozujete na svém soukromém pozemku, bez přístupu veřejnosti, je označení čistě ve vaší režii a nemusí být provedeno. Záznamy o trestné činnosti, které takto získáte, můžete legálně použít u soudu.

Pokud však provozujete kamerový systém v místech s přístupem veřejnosti, jako jsou obchody restaurace nebo společné prostory bytových domů, vztahují se na vás povinnosti označení kamerového systému. V takovém případě musí být vstupující osoba informována o přítomnosti kamerového systému dříve, než vstoupí do míst, která jsou monitorována. Bohužel to platí i pro zloděje.

V případě, že by jste potřebovali monitorovat veřejné prostranství, dostáváte se na hranu zákona a je třeba konzultovat takto instalovaný kamerový systém s vhodným právním zástupcem. Veřejný prostor totiž smí monitorovat pouze policie. Soukromé osoby tak můžou učinit za velmi přísných podmínek, které musí dodržet, jinak se dostávají do střetu se zákonem.

Jak označit kamerový systém

Základní označení kamerového systému musí být provedeno tak, aby všechny přístupové cesty do monitorovaného prostranství byly dostatečně označeny textem nebo cedulí, na které je napsáno “kamerový systém se záznamem”. Zákon také vyžaduje, aby na ceduli byla uvedena identifikace provozovatele a kontakt na osobu, která kamerový systém spravuje.

Dále je nutné uveřejnit podrobnější informace o kamerovém systému tak, aby se k nim osoba vstupující do prostoru mohla dostat a mít detailnější informace o důvodu monitorování objektu, způsobu zpracování osobních dat, o provozovateli, kontaktu na provozovatele, případně i provozní době kamerového systému.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT