Katalog produktů

Údržba požárních hlásičů

Základní předpokladem dlouhé životnosti a spolehlivosti požárních hlásičů je jejich dobrá údržba během celého životního cyklu. Pokud údržbu zanedbáte, může dojít k selhání požárního hlásiče zrovna v případě, kdy jej budete nejvíce potřebovat.

Jako každá elektronika i požární hlásiče nemají nekonečnou životnost a je nutné je vyměnit po jejím dosažení. Celkovou životnost však získáte pravidelnou údržbou.

Čištění a údržba požárních hlásičů

Požární hlásiče jsou elektronická zařízení, a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při jejich čištění a údržbě. První zásadou je vždy požární hlásič odpojit od napájecího zdroje vyjmutím baterie nebo vytažením ze zásuvky 220V. Takto odpojený hlásič je vhodné očistit od usazeného prachu nejlépe proudem čistého vzduchu nebo vysátím prachu vysavačem. Nikdy hlásič nerozebírejte ani za účelem čištění.

Pokud je nutné hlásič očistit od nečistot na povrchu, otřete jej pouze vlhkým hadříkem tak, aby se dovnitř nedostala voda a zbytečná vlhkost, která by mohla poškodit elektroniku hlásiče. Nikdy požární hlásič neumývejte pod tekoucí vodou a nečistěte chemickými přípravky.

Před upevněním na původní místo zkontrolujte všechny otvory a průduchy hlásiče, zdali nejsou ucpané nebo něco nebrání v přístupu vzduchu dovnitř hlásiče.

Pokud byl hlásič zasažen barvou při malování, je vhodné ho nechat zkontrolovat odborným servisem nebo jej vyměnit za nový. Nelze totiž s jistotou určit, zdali se barva nedostala k detekčnímu členu nebo na elektroniku a nedojde k postupnému narušení elektronických obvodů.

Životnost požárních hlásičů

Jako každá elektronika i požární hlásiče mají svou životnost. Ta závisí zejména na pravidelné údržbě a prostředí, ve kterém je požární hlásič instalován. Níže uvedené životnosti počítají s pravidelnou údržbou a prostředím běžné domácnosti.

Zvyšte svoji bezpečnost. Provádějte pravidelné kontroly s nástrojem Revorg.cz

Nejčastější příčinou snižování citlivosti a životnosti požárního i plynového hlásiče je usazený prach a mastnota. Ty mohou zalepit větrací otvory detekčního členu a zamezit tak průniku kouře nebo plynu k detektoru. Proto je vhodné při každém testu požární hlásič očistit.

Kouřové požární hlásiče

Kouřové požární hlásiče mají životnost 8 až 10 let od namontování. Nedochází v nich ke snižování citlivosti, ale většinou se po této době prudce zvyšuje riziko selhání hlásiče. Proto se nedoporučuje používat je déle.

Plynové hlásiče

Plynové hlásiče mají životnost 4 až 6 let. Při spalování plynu dochází k uvolňování mastnot, které postupně zalepují mřížku detekčního členu. Po této době má již také hlásič nižší citlivost na plyn. Pokud jej máte instalován například v kuchyni, kde se hodně často vaří, bude tato životnost na spodní hraně.

Hlásiče oxidu uhelnatého

Hlásiče oxidu uhelnatého mají životnost mezi 3 až 7 lety dle kvality detekčního členu. Hlásiči většinou snižuje životnost velmi suché a teplé prostředí. Životnost může být také snížena častým stykem s oxidem uhelnatým, který otupuje chemický detektor.

U většiny požárních hlásičů je životnost udána v přiloženém manuálu. Proto si jej vždy dobře přečtěte a životnost si vyznačte přímo na hlásič. Požární hlásič, který máte doma i po jeho životnosti, máte již jen pro váš dobrý pocit, nikoliv pro ochranu zdraví.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT