Katalog produktů

Jak vybrat požární hlásič

Základním předpokladem spokojenosti s požárním hlásičem je jeho správný výběr přesně pro daný případ hlídání vzniku požáru. Nevhodně vybraný požární hlásič způsobí více problémů než užitku. Proto věnujte chvilinku na prostudování tohoto krátkého popisu výběru.

Požární hlásiče lze rozdělit podle způsobu připojení a podle detekčního podmětu, na který reagují.

Způsob připojení požárního hlásiče

Požární hlásiče mohou být autonomní, drátové nebo bezdrátové. Nejčastěji se používají autonomní požární hlásiče.

  • Autonomní požární hlásič - tyto hlásiče většinou pracují na baterie nebo jsou přímo napájeny ze zásuvky 220V. Fungují samostatně a nepotřebují žádné další zařízení k detekci a vyhlášení poplachu. Po připevnění na podklad a vložení baterie fungují a obsahují vše potřebné k detekci a vyhlášení poplachu.
  • Drátový požární hlásič - tento typ požárních hlásičů je určen pro spolupráci s požárním systémem. Připojuje se pomocí kabelového rozvodu k nadřízené jednotce jako je zabezpečovací systém nebo alarm. Hlásič dokáže sice sám detekovat podnět a houkat vestavěnou sirénou, ale také přenáší tuto informaci do zabezpečovacího systému. Napájen je většinou z centrální jednotky.
  • Bezdrátový požární hlásič - tyto hlásiče jsou velmi podobné autonomním požárním hlásičům. Navíc však odesílají informaci o poplachu bezdrátově na zabezpečovací systém. Při výběru je nutno dbát na kompatibilitu s konkrétním alarmem nebo zabezpečovacím systémem.
Lepší když vás budí požární hlásič nežli hasič.

Rozdělení podle detekčního podmětu

Dalším neméně důležitým parametrem je detekční podnět požárního hlásiče. Jedná se o to, na co je hlásič citlivý. Zdali detekuje, kouř, teplotu nebo třeba plyn. Hlásiče se většinou nevyrábějí kombinované, jelikož jejich umístění pro různé typy bývá rozdílné.

  • Kouřový požární hlásič (detektor kouře) - je nejuniverzálnější pro použití detekce vznikajícího požáru jak v domácnosti, tak v kancelářích a je nejžádanější. Využívá se v 95 procentech instalací. Při správné údržbě nevykazuje žádné falešné poplachy a je schopen pracovat na běžnou baterii i více než rok. Na základě jeho detekčního principu není vhodný do prostor s tvorbou páry nebo velké prašnosti jako jsou koupelny, uhelné kotelny a prašné provozy. Nehodí se také do místností s krbem či kamny, kde může vzniknout kouř při běžném provozu.
  • Teplotní požární hlásič (detektor teploty) - tento požární hlásič je nejvhodnější zejména do místností, kde může dojít k vytvoření kouře během běžného provozu. Typické místnosti jsou například kotelny, místnosti s kamny nebo krbem. Teplotní požární hlásič funguje na principu mezní teploty a rychlého nárůstu teploty. Z tohoto důvodu mu případný vznik kouře nevadí. Lze ho provozovat na baterie s dlouhou výdrží.
  • Hlásič hořlavých plynů (detektor plynu) - tento plynový požární hlásič se používá k hlídání plynových spotřebičů, plynových kotlů a uskladněných plynových bomb. Plynový hlásič zajistí včasnou informovanost okolí při závadě na spotřebiči nebo při úniku plynu. Bohužel plynové hlásiče lze provozovat pouze z 220V. Je to dáno principem detekce hořlavých plynů. Při montáži dbejte na jeho umístění dle typu plynu, který budete potřebovat detekovat. Některé plyny se drží při zemi a některé zase při stropu místnosti. Plynový hlásič reaguje na všechny silně hořlavé plyny používané běžně v domácnostech k vaření a topení.
  • Hlásič oxidu uhelnatého (detektor CO) - tento hlásič CO detekuje vznik oxidu uhelnatého. Umisťuje se ke karmám a kotlům. Hlásič oxidu uhelnatého, také označován jako CO, upozorní na tvorbu jedovatého oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý začne vznikat při závadě na plynovém spotřebiči, při špatném přisávání kyslíku ke spotřebiči nebo závadě na kouřovodu. Vzhledem ke zrádnosti oxidu uhelnatého se doporučuje zejména k domácím kotlům a karmám. Lze ho provozovat na baterie s dlouhou výdrží.
...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT