Katalog produktů

Oxid uhelnatý a jeho zrádnost

Oxid uhelnatý označovaný též jako CO je velmi nebezpečný jedovatý plyn. Jeho nebezpečnost je dána zejména vysokou toxicitou a tím, že není cítit, není nijak zbarven a nemá žádnou chuť. V případě kontaktu s tímto plynem dochází k velmi rychlému snížení přenosu kyslíku v krvi a následné malátnosti, ospalosti a úmrtí. Zasažená osoba si svou otravu většinou neuvědomí a zůstane v zasaženém prostoru.

Oxid uhelnatý vzniká špatným spalováním tuhých, tekutých i plynných paliv jako jsou plyny, topné oleje a uhlí nebo dřevo používané k vytápění nebo ohřevu vody. Ke špatnému spalování většinou začne docházet při poruše na topném spotřebiči nebo při nedostatečném přívodu vzduchu ke spotřebiči. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje provádět pravidelné kontroly topidel odbornou firmou. Při používání topidel vždy zajistěte dostatečný přístup vzduchu a nikdy neucpávejte ventilační otvory v místnostech s těmito topidly. Správně instalované a udržované topné spotřebiče budou vytvářet pouze oxid uhličitý označovaný CO2 jež není jedovatý.

Nejen hlásič oxidu uhelnaténo ale i pravidelná revize je nutností pro bezpečný provoz plynových spotřebičů.

Pro preventivní případy a zamezení otravy se při používání plynových spotřebičů používají současně i hlásiče oxidu uhelnatého. Hlásič oxidu uhelnatého dokáže včas rozpoznat přítomnost oxidu uhelnatého a vyhlásit tak akustický poplach pro varování osob v jeho okolí. Hlásič oxidu uhelnatého, ve většině případů, funguje jako autonomní zařízení na baterie upevněné přibližně 1 až 2 metry od plynového spotřebiče.

Jak může dojít k tvorbě oxidu uhelnatého

Vyvarujte se následujícím případům, kdy by mohlo dojít k tvorbě oxidu uhelnatého CO:

 1. Podtlaku v místnosti při souběhu topného spotřebiče a kuchyňského odsavače.
 2. Souběžného používání více topných spotřebičů s nedostatečným přísunem vzduchu.
 3. Silné teplotní inverzi zadržující zplodiny z topného spotřebiče u země a snižující tak odtah komínem.
 4. Nikdy nenechávejte nastartované auto v uzavřené garáži.
 5. Neucpávejte větrací otvory do místnosti s topným spotřebičem.
 6. Při výměně oken za plastová se ujistěte o stálém dostatečném přísunu vzduchu k topnému spotřebiči.

Symptomy otravy oxidem uhelnatým:

 • Lehká otrava: slabé bolení hlavy, žaludeční nevolnost, vysílení
 • Střední otrava: bolení hlavy, zvracení, malátnost, zmatenost, rychlý tep
 • Těžká otrava: bezvědomí, srdeční zástava, smrt
Zvyšte svoji bezpečnost. Provádějte pravidelné kontroly s nástrojem Revorg.cz

Otrava oxidem uhelnatým je indikována v počátcích postupnou dezorientací a neschopností opustit zasažený prostor nebo si přivolat pomoc. Děti a domácí zvířata bývají zasaženy dříve než dospělý člověk. V případě otravy ve spánku se oběť nevzbudí. Postup při detekci oxidu uhelnatého

V případě detekce oxidu uhelnatého začne hlásič hlasitě houkat a blikat. V takovém případě postupujte podle následujících bodů:

 1. Pokud se vyskytují u kohokoliv v zasaženém prostoru symptomy otravy oxidem uhelnatým, okamžitě opusťte prostor a volejte hasiče (číslo 150) nebo záchranáře (číslo 112). Při ohlašování nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo a okolnosti, které mohou záchranářům pomoci. Nezapomeňte říci své jméno a kontakt.

  Operátor tísňové linky vám poradí, co dělat, než pomoc dorazí. Při opouštění prostor dávejte pozor, abyste se nenadýchali jedovatého oxidu uhelnatého a neztratili tak orientaci nebo dokonce neomdleli. Nejlepší je pohybovat se při zemi, kde není taková koncentrace.

 2. Nevstupujte zpět do zasaženého objektu, dokud nebude problém s tvorbou oxidu uhelnatého vyřešen.
 3. Pokud se při poplachu neobjeví žádné symptomy otravy oxidem uhelnatým, okamžitě vyvětrejte objekt a vypněte všechny topné spotřebiče. Jednotlivé spotřebiče před dalším zapnutím nechte zkontrolovat odbornou firmou.

V případě, že by docházelo k opakovaným poplachům hlásiče oxidu uhelnatého bez příčiny, je nutné hlásič nechat opravit nebo vyměnit.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT