Katalog produktů

Jaký požární hlásič potřebuji pro kolaudaci novostavby

Již od 1.července 2008 platí nová požární vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška vyžaduje montáž požárních hlásičů do každé novostavby kolaudované po tomto datu. Na trhu je ale spousty požárních hlásičů, jaké parametry musí mít hlásič, aby jej akceptovala kolaudační komise?

Každý stavebník zná stres s kolaudací novostavby. Dům již stojí a dalo by se v něm bydlet, ale jestli požehná i úředník, to bývá velkou otázkou. Dnes již stavba není o cihlách a maltě, ale o papírech a cestování po úřadech od jednoho okénka ke druhému.

Jedním z papírů je i požární zpráva. Ta je většinou součástí stavebního povolení. V požární zprávě naleznete přesné pokyny, čím musíte vybavit svou stavbu, aby odpovídala požárním předpisům. Dost to záleží na užití a velikosti stavby. My se zde budeme zabývat jen kolaudací běžných rodinných domů.

Kolik požárních hlásičů a který typ

Pokud máte požární zprávu, bude v ní uveden typ požárního detektoru. Ve většině případů to je autonomní požární hlásič. To znamená požární hlásič na baterie odpovídající normě EN14604. Bude zde uvedeno i jeho umístění. Řiďte se vždy tímto dokumentem. Pokud požární zprávu nemáte, je nutné se zachovat podle vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ta říká následující:

  • V bytech do 150m2 jeden požární hlásič.
  • V bytech nad 150m2 jeden požární hlásič na každých 150m2 a na každé patro.
  • V rodinných domech a bytech jeden na každé patro.

Požární hlásič se montuje do centrální místnosti nebo do chodby, kde se sbíhá většina místností.

Jaké dokumenty budu potřebovat

Při kolaudaci si komise vyžádá předložení dokumentu od požárního hlásiče. Tento dokument vám na požádání odešle prodejce požárního hlásiče. Podle posledního nařízení evropské komise č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, které stanovuje harmonizační podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, se bude jednat o „prohlášení o parametrech“. Dříve se jednalo o takzvané „prohlášení o shodě“.

PŘIPRAVTE SI PRO KOLAUDAČNÍ KOMISI DOKUMENT „PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH“ A BUDOU SPOKOJENI.

Důležité je zkontrolovat, aby na požárním hlásiči byl uveden jeho typ, výrobce a norma EN14604. Tato informace musí být přímo na hlásiči, nikoliv na krabičce. Ten samý typ musí být uveden v prohlášení o parametrech. Pokud tomu tak není, může komise hlásič zamítnout a budete jej muset vyměnit za jiný. Předkládá a distribuuje se kopie prohlášení o parametrech nikoliv originál, ten je uložen u výrobce nebo prodejce.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT