Katalog produktů

Jaký požární hlásič vlastně potřebuji?

Nezasvěcenému člověku může přijít džungle požárních hlásičů velmi nepřehledná. To snižuje samotnou důvěru v to, zdali si pořizuje ten správný požární hlásič, který vlastně potřebuje. Pro jednodušší orientaci jsme připravili jednoduchý graf rozdělení požárních hlásičů.

Rozdělení požárních hlásičů

Pokud potřebujete zabezpečit určitou místnost proti požárním rizikům, je níže uvedena tabulka s výčtem rizikových místností a s doporučeným typem požárních hlásičů (pořadí určuje důležitost). Je nutné upozornit, že výčet nemusí být úplný. Často bývá vhodné dále doplnit další prvky ochrany před požárem, jako jsou požární deky, hasicí přístroje a podobně dle aktuálně platné vyhlášky.

  • Ložnice, obývací pokoj – kouřový požární hlásič
  • Kuchyň s plynovým sporákem - hlásič hořlavých plynů, hasicí deka, kouřový požární hlásič
  • Místnost s krbem - teplotní požární hlásič
  • Místnost s PB bombou - hlásič hořlavých plynů
  • Místnost s vavky - hlásič hořlavých plynů
  • Kotelna na tuhá paliva – teplotní požární hlásič
  • Kotelna s plynovým kotlem – hlásič oxidu uhelnatého, hlásič hořlavých plynů
  • Karma, plynový bojler – hlásič oxidu uhelnatého, hlásič hořlavých plynů
  • Plynový sporák - hlásič hořlavých plynů, hasicí deka
...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT