Katalog produktů

Jak funguje kouřový požární hlásič

Kouřový požární hlásič je jedním z nejpoužívanějších detektorů požáru v komerčních i bytových objektech. Jeho oblíbenost je dána zejména jednoduchým a robustním principem detekce kouře. Tím je zajištěna vysoká spolehlivost vyhlášení poplachu při požáru a minimální míra falešných poplachů. Ty jsou většinou způsobeny zanedbáním údržby požárního hlásiče.

Detekční princip požárních hlásičů

Nejčastěji se používají optické požární hlásiče. Tam kde je nelze použít se nahrazují teplotními požárními hlásiči.

  • Optický požární hlásič: obsahuje černou foto-detekční komoru s optickým emitorem a optickým detektorem. Ten je schopen rozeznat přítomnost kouře na základě odrazu paprsku. Z toho také vyplývá jeho základní omezení. Optické hlásiče nelze montovat v prostředí, kde dochází ke vzniku kouře nebo par při běžném provozu (místnosti s krbem, koupelny a podobně). Velkou překážkou bývají i prašné provozy, které zanášení optickou komoru a dochází k otupení detekční citlivosti.
  • Teplotní požární hlásič: obsahuje teplotní senzor, který hlídá rychlost změny teploty nebo mezní teplotu v místnosti. V případě překročení nastaveného parametru vyhlásí poplach. Výhodou je odolnost vůči prachu, párám a kouři. Nevýhodou bývá delší doba k detekci požáru. Zejména pokud se jedná o doutnavý požár. Je vhodný do místností s krbem, do kotelen a koupelen.

Mýty o požárních hlásičích

Okolo požárních hlásičů se traduje spousta mýtů a většina z nich se zakládá hlavně na neznalosti technického principu jednotlivých hlásičů.

  • Cigareta může vyvolat požární poplach: běžný správně fungující požární hlásič není schopen detekovat kouř z cigaret. Cigaretový kouř se dříve rozptýlí, než dorazí k hlásiči. Muselo by dojít k velmi silnému zakouření místnosti, aby hlásič vyvolal poplach nebo by se musel k cigaretovému kouři dostat velmi blízko.
  • Hlásič není třeba, kouř dříve ucítím: toto je pravda pouze během dne, pokud zasažená osoba nespí. Během spánku člověk není schopen kouř rozeznat, naopak zplodiny z kouře většinou spánek prohlubují a dojde k otravě kouřem přímo ve spánku. Z tohoto důvodu má požární hlásič největší význam v místnostech, kde se spí.
  • Požární hlásič detekuje i plyn: pokud se nejedná o speciální požární hlásič. Běžný požární hlásič detekuje pouze vznikající požár. Pro detekci plynu je nutné instalovat plynové hlásiče. Kombinované hlásiče se vyrábějí pouze zřídka, protože každý typ hlásiče se montuje do jiných míst a jiných místností. Umístění hlásiče silně ovlivňuje jeho spolehlivost.
...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT