Katalog produktů

Video ukázka pravidelného testování požárního hlásiče

Pravidelná kontrola a testy požárních hlásičů zajišťují jejich spolehlivou funkci. Zanedbáním pravidelné kontroly se vystavujete nebezpečí stejně jako by hlásič nebyl vůbec instalován. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou údržbu a testy. Pro jednodušší pochopení postupu testu jsme pro vás připravili videoukázku jednotlivých kroků testu.

Postup v krocích

  • 1. Vyčistěte hlásič proudem vzduchu od usazeného prachu a nečistot (hlásič nerozebírat).
  • 2. Vizuálně zkontrolujte hlásič, zdali nenese známky poškození. Zdali nejsou zaneseny nebo ucpány průduchy okolo hlásiče a jiné části hlásiče. Pozor na poškození barvou při malování (viz níže).
  • 3. Vyměňte baterii za novou doporučenou v manuálu požárního hlásiče. Zajistíte tak testování za správných parametrů hlásiče.
  • 4. Otestujte hlásič testovacím tlačítkem podle manuálu hlásiče.
  • 5. Přiložte hlavici na hlásič tak, aby jej kryla ze všech stran.
  • 6. Stiskem po dobu jedné sekundy uvolněte plyn do hlavice.
  • 7. Hlavici držte na hlásiči po celou dobu testu. Pokud hlásič nereaguje do 10 sekund, opakujte dávku. Tento postup lze opakovat až 5x. Pokud hlásič ani do 60s po posledním stisku nevyhlásí poplach, považuje se za vadný.
  • 8. Houkající hlásič lze utišit opět krátkým proudem vzduchu nebo vyfoukáním kouře z komory.
  • 9. Po testu uzavřené prostory vyvětrejte od testovacího plynu.


...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT