Katalog produktů

Nouzové bezdrátové uzavření hlavního uzávěru

Hlavní uzávěr vody nebo plynu bývá velmi často vzdálen od místa, ze kterého bychom ho potřebovali ovládat. Zejména v rodinných domech bývá tato vzdálenost větší a propojení těchto dvou míst je komplikované. Často se neobejde bez sekání a vrtání.

Propojení lze nahradit bezdrátovým přenosem pomocí souprav bezdrátového ovládání. Naskytne se tak možnost ovládat hlavní uzávěr plynu nebo vody elektronickým uzavíračem odkudkoliv v domě a to i z více míst. Lze tak vypnout hlavní přívod vody nebo plynu při jejich úniku detekovaném jakýmkoliv detektorem v domě, případně dovybavit dům ještě nouzovým tlačítkem pro případ prasklé vody.

Velmi často se také používá uzavírání vody a plynu společně se zabezpečovacím systémem. Například při odchodu z domu se automaticky vypne hlavní uzávěr plynu i vody pro případ náhodného úniku. Další velmi častou variantou je vypnutí hlavního uzávěru plynu při požárním poplachu. Tím lze zamezit obrovským škodám v případě následného vznícení plynového potrubí.

Uzavírání HUP v případě úniku plynu

Elektronický uzavírač eStop ve spojení s jednokanálovým dálkovým ovládáním nabízí bezdrátově z kteréhokoliv místa v domě aktivovat okamžité uzavření plynu nebo vody. Stačí jednoduše namontovat elektronický uzavírač na páku hlavního uzávěru a propojit jej s jednokanálovým bezdrátovým ovládáním. Toto ovládání lze aktivovat bezdrátovým ovladačem nebo bezdrátovým detektorem plynu či detektorem úniku vody.

Propojení uzavírače s ovládáním

Pro správnou funkci uzavírače je nutné jej připojit k napájení 12V. Uzavírač má vlastní koncový spínač, proto se při uzavření sám odpojí od napájení. Proto stačí pouze jednorázové připojení napájení na uzavírač, aby došlo k jeho aktivaci a uzavření hlavního přívodu. Schéma propojení a postup je popsán níže.

  1. Propojte svorku + a COM na bezdrátovém přijímači typu KLxxx.
  2. Připojte + (červený kabel) elektronického uzavírače na svorku NO.
  3. Připojte – (černý kabel) elektronického uzavírače na – napájecího zdroje.
  4. Připojte napájecí napětí 12V na svorky + a – bezdrátového přijímače.
  5. Nastavte bezdrátový přijímač na mód T.

Schéma zapojení bezdrátového nouzového uzavření uzávěru

Pokud nyní stisknete tlačítko dálkového ovladače, dojde k aktivaci elektronického uzavírače. Pokud budete chtít opět otevřít kohout, je nutné dalším stiskem dálkového ovladače nejprve deaktivovat bezdrátový přijímač. Poté vytáhněte pojistku na uzavírači. Nyní lze ručně pohnout hlavním uzávěrem a vrátit jej do otevřené polohy.

Pokud nedeaktivujete bezdrátový přijímač, bude vám stále elektronický uzavírač spouštět a zavírat hlavní uzávěr.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT