Katalog produktů

Bezdrátové ovládání elektrického ventilu

Velmi oblíbenou rozšířenou funkcí zabezpečovacích systémů a alarmů je ovládání přívodu plynu a vody do hlídaného objektu. Lze tak značně zvýšit bezpečnost objektu při nepřítomnosti osob a zamezit vysokým škodám při úniku vody nebo při požáru. Zabezpečovací systém vždy při odchodu z domu se automaticky vypne hlavní uzávěr plynu i vody pro případ náhodného úniku. Při příchodu jej zase automaticky zapne.

Další velmi častou variantou je vypnutí hlavního uzávěru plynu při požárním poplachu. Tím lze zamezit obrovským škodám v případě následného vznícení plynového potrubí.

Hlavní uzávěr vody nebo plynu bývá velmi často vzdálen od místa, ze kterého bychom ho potřebovali ovládat. Zejména v rodinných domech bývá tato vzdálenost větší a propojení těchto dvou míst je komplikované. Často se neobejde bez sekání a vrtání.

Propojení lze nahradit bezdrátovým přenosem pomocí souprav bezdrátového ovládání. Naskytne se tak možnost ovládat hlavní uzávěr plynu nebo vody elektronickým ventilem odkudkoliv v domě a to i z více míst. Lze tak vypnout hlavní přívod vody nebo plynu při jejich úniku detekovaném jakýmkoliv detektorem v domě, případně dovybavit dům ještě nouzovým tlačítkem pro případ prasklé vody.

Automatické ovládání ventilu

Elektronický ventil eStop ve spojení s vícekanálovým dálkovým ovládáním nabízí bezdrátově, z kteréhokoliv místa v domě, ovládat hlavní uzávěr plynu nebo vody. Stačí jednoduše namontovat elektronický ventil na páku hlavního uzávěru a propojit jej s vícekanálovým bezdrátovým ovládáním. Toto ovládání lze aktivovat bezdrátovým ovladačem nebo bezdrátovým detektorem plynu či detektorem úniku vody. Lze jej také ovládat programovatelným výstupem ze zabezpečovacího systému.

Propojení ventilu s ovládáním

Pro správnou funkci elektronického ventilu je nutné jej připojit k napájení 12V. Ventil má vlastní koncové spínače na obou dorazech, proto se při uzavření sám odpojí od napájení a čeká na obrácení polarity pro opětovné otevření kohoutu. Proto stačí pouze prohazovat polaritu ventilu, aby došlo k jeho aktivaci a uzavření nebo otevření hlavního přívodu. Schéma propojení a postup je popsán níže.

  1. Propojte svorku + a svorky NO/A dvou výstupních rele bezdrátového přijímače typu KLxxx.
  2. Propojte svorku - a svorky NC/C dvou výstupních rele bezdrátového přijímače typu KLxxx.
  3. Připojte + (červený kabel) elektronického ventilu na svorku COM/B.
  4. Připojte – (černý kabel) elektronického ventilu na druhou svorku COM/B.
  5. Nastavte bezdrátový přijímač na mód 1Zx (rozpojením obou propojek).
  6. Připojte napájecí napětí 12V na svorky + a – bezdrátového přijímače.

Schéma zapojení bezdrátového nouzového uzavření uzávěru

Ujistěte se, že máte nastaven mód 1Zx aby nedošlo k současné aktivaci obou rele a tím zkratu na napájecím zdroji. Pokud nyní stisknete tlačítko dálkového ovladače, dojde k aktivaci elektronického ventilu. Pokud budete chtít opět otevřít kohout, stiskněte druhé tlačítko dálkového ovladače.

Do bezdrátového přijímače lze také naučit bezdrátový detektor plynu nebo vody a zajistit tak okamžité uzavření v případě úniku plynu nebo vody. Lze tak současně ovládat uzávěry při opuštění domu i při úniku nebo poruše na rozvodech v domě.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT