Katalog produktů

Jaký je dosah bezdrátových komponent?

Jednou z nejčastějších otázek při pořizování jakéhokoliv bezdrátového zařízení, bezdrátového detektoru nebo ovladače je, jaký bude mít dosah v místě instalace. A bude vůbec stačit, aby správně fungoval. Bohužel tato otázka se velmi špatně zodpovídá, jelikož dosah bezdrátových komponent je silně závislý na konkrétním místě použití a hlavně na konstrukci okolních stěn.

Často je proto udáván výrobcem dosah bezdrátových komponent ve volném prostoru. Je to zejména z důvodu stejných podmínek pro všechny produkty a výrobce, a lze tak jednodušeji srovnávat jednotlivé produkty. Naneštěstí, bezdrátové komponenty se používají hlavně v interiéru, kde se jim do cesty staví i několik zdí z různých materiálů. Těžko se potom určuje, zdali bude dosah dostatečný.

Dosah jednotlivých komponent tedy lze jen odhadovat, ale lze aspoň maximalizovat dosah správným umístěním bezdrátové komponenty v místnosti.

Základy montáže bezdrátových komponent

Bezdrátové komponenty komunikují elektromagnetickým vlněním nejčastěji na frekvenci 433 MHz. Je vhodné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častému rušení od ostatních bezdrátových zařízení. Komponenty většinou komunikují s nějakou centrální jednotkou. Vzdálenost od centrální jednotky, na kterou jsou komponenty schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na přímou viditelnost komponenty komunikují až na vzdálenost 100 a více metrů v otevřeném prostoru.

V běžné cihlové stavbě je možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 100 metrů. Pokud se jedná o železobetonovou stavbu, je možné, že komponenty nebudou schopny komunikovat i přes jednu zeď. V tomto případě lze využít speciálních komponent s rozšířeným dosahem nebo opakovačů signálu pro tyto účely určených.

Rozmístění požárních hlásičů po objektu

Při výběru umístění komponent je nutné vyhnout se následujícím prvkům. Nemontujte je v blízkosti rozměrných kovových předmětů, blízko přístrojů generujících elektromagnetické rušení (vysílače, regulátory, motory atd.) ani do míst s intenzivním prouděním vzduchu či do vlhkých míst.

Pokud některý namontovaný bezdrátový komponent nemá dostatečný dosah nebo je síla signálu na hraně a z tohoto důvodu funguje nespolehlivě, často pomůže jeho přemístění na jiné místo. Signál totiž prochází skrze zdi přímo a cestou může být kovový objekt, jako jsou zárubně dveří nebo silnější konstrukce zdi. Přemístěním se lze těmto objektům často vyhnout.

Dosah bezdrátových komponent přes různé zdi

Nejčastějším omezovačem bezdrátového signálu jsou zdi objektu. Aby bylo možné si udělat aspoň základní představu o průchodnosti signálu, sestavili jsme pro vás tabulku s nejběžnějšími zdmi s hodnotami jejich útlumu. Tyto hodnoty lze brát pouze jako orientační, jelikož ve skutečnosti jsou závislé na konkrétní konstrukci a materiálu zdi.

Útlum signálu v závislosti na materiálu zdi
ZeďSádrokartonCihlaSkloPanelKov
Útlum15%15%10%70%100%
...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT