Katalog produktů

Jak vybrat systém regulace topení

Jak postupovat při krádeži osobních věcí a které kroky provést nejdříve, abyste zamezili dalším případným škodám při zneužití odcizených věcí. Zablokování platební karty, zablokování telefonu SIM karty.

Když nás potká nepříjemnost, jako je krádež osobních věcí, je vhodné vědět jak postupovat k zamezení dalších škod. Krádeží osobních věcí totiž nepříjemnosti nemusí skončit. Na základě odcizených dokladů může zloděj zažádat o půjčku, nakoupit zboží pomocí platební karty nebo zneužít telefon k volání na placené linky a k placení zboží pomocí prémiových SMS a mobilních služeb.

Pokud mezi odcizenými věcmi byly klíče, získá tak v kombinaci údajů na osobních dokladech přístup do vašeho domu nebo bytu či kanceláře.
Co tedy udělat k zamezení dalších škod? Nejdůležitější je zbytečně neotálet a okamžitě krádež ohlásit. Při okradení postupujte podle následujících bodů a minimalizujete tak další případné škody způsobené zneužitím odcizených dokladů a věcí.

  • Trestný čin je nutno ohlásit na Policii ČR - Zvýšíte tak šanci nalezení ukradených věcí a hlavně zamezíte zneužití odcizených dokladů. Policie zanese odcizené doklady do databáze a zamezí jejich zneužívání. Osobní doklady lze velmi jednoduše zneužít k pořízení různého zboží na splátky nebo dokonce uzavřít na vaše jméno půjčku.
  • Blokace platební karty - Telefonicky zablokujte všechny platební karty u konkrétních bank, které vám je vydaly. Banky mívají pro tyto účely non-stop telefonní linky. Platební karty lze dnes zneužít k platbám v některých obchodech a přes internet i bez znalosti PIN kódu.
  • Blokace mobilního telefonu a SIM karty - U svého operátora okamžitě nechte zablokovat SIM kartu, zejména pokud máte kartu placenou paušálními platbami. Pro znehodnocení telefonního přístroje jej můžete nechat také zablokovat. Tuto službu může provádět Policie ČR. Budete k ní potřebovat doklad o nabití telefonu a číslo IMEI, které je uvedeno na prodejním obalu telefonu. Telefon s vaší SIM kartou lze velmi jednoduše použít k platbám přes prémiové SMS zprávy.
  • Vydání nového občanského průkazu - Do 15 dnů od nahlášení odcizení dokladů si požádejte o vydání nového občanského průkazu. Tuto službu provádí místní obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚRP)
  • Řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla - Ohlaste ztrátu a vyžádejte si o vydání nového řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla na místním obecním úřadě s rozšířenou působností (OÚRP).
  • Kartička zdravotní pojišťovny - Nejpozději do 8 dnů od odcizení karty zdravotního pojištění nahlaste tuto skutečnost na své zdravotní pojišťovně a vyžádejte si vydání nového průkazu.
  • Klíče od bytu - Okamžitě nechte vyměnit všechny zámky, od kterých vám byly odcizeny klíče. Zloděj si dnes velmi jednoduše dokáže zjistit podle jména a dokladů kde bydlíte a kde pracujete. Je možné, že krádež nebyla zaměřena na peníze a doklady ale na získání přístupu k vašemu majetku.
...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT