Katalog produktů

Bezpečnostní kamerové systémy a jejich parametry

Bezpečnostní kamerové systémy a systémy záznamu se stávají běžnou součástí našeho života. Avšak jejich výběr není až zas tak jednoduchou věcí. Zejména správným výběrem přesně na požadovaný účel dosáhnete kvalitního výsledku, který bude použitelný pro další identifikaci a případně i pro policii ČR.

Před pořízením kamerového systému si pečlivě projděte jednotlivé popisy a seznamte se s parametry jednotlivých kamerových systémů. Levný kamerový systém může být lákavý ale finální výsledek bývá povětšinou nepoužitelný.

Typy bezpečnostních kamer

Zejména bezpečnostní kamera dělá kvalitu celého bezpečnostního kamerového systému. Z tohoto důvodu není dobré zrovna na bezpečnostní kameře šetřit. Zejména věnujte pozornost řádkovému rozlišení kamery a velikosti objektivu.

Bezpečnostní kamery se vyrábějí v různých provedeních přizpůsobených nasazovaným aplikacím. Pro přehledové sledování prostoru operátorem je vhodný jiný typ než pro pořizování záznamu u vchodu do objektu. Správný výběr zajistí lepší poměr ceny a užitnosti.

  • Klasické provedení Běžně používané bezpečnostní kamery pro sledování objektů jak venku tak uvnitř objektů. Je nutné rozlišovat mezi vnitřním provedením a venkovním provedením bezpečnostní kamery, které je upraveno pro styk s vodou. Venkovní kamery lze využít i pro vnitřní montáž.
  • Dome kameraBezpečnostní dome kamery (kopulové) jsou určeny pro vnitřní montáž nejlépe na strop místnosti. Většinou jsou uzpůsobeny pro sledování vchodů nebo výtahové kabiny. Výhodou je zejména menší zranitelnost a menší nápadnost takové kamery.
  • Speed Dome kameraBezpečnostní speed dome kamery jsou určeny zejména pro přehledové snímání rozsáhlých venkovních prostorů, jako jsou náměstí, křižovatky a areály firem. Umožňují automatické otáčení a přibližování. Operátor dohledového centra tak může prohlížet detaily ve velkém prostoru. Nejsou vhodné pro záznamové systémy, jelikož současně nepokryjí celý prostor.
  • Desková kamera a pinholeBezpečnostní deskové kamery a pinhole kamery jsou určeny zejména ke skrytému zabudování do krytů detektorů nebo do rozvodných krabic a informačních tabulí. Pokud mají PINHOLE objektiv, lze je dokonale skrýt a zajistit si tak kvalitní záznam netušícího zloděje. PINHOLE objektiv totiž vyžaduje průhledovou díru o velikosti pouhých 3mm a není tak nápadný.

Typy objektivů

Při výběru bezpečnostní kamery je vhodné zvolit správný objektiv. Objektiv silně ovlivňuje kvalitu obrazu a hlavně šířku záběru sledované scény. Pokud zvolíte širokoúhlý objektiv ke sledování úzké chodby, většina scény bude pokryta zdmi. Na druhou stranu teleobjektiv pro sledování vchodu také nezajistí optimální záznam a navíc bude zbytečně drahý. Bližší popis a tabulku šíře záběru jednotlivých objektivů naleznete v článku níže. Platí čím nižší číslo ohniskové vzdálenosti objektivu tím širší záběr a tím vhodnější pro snímání bližších cílů.

Objektiv s fixní ohniskovou vzdáleností

Fixní objektiv s pevně nastaveným ohniskem již z výroby určuje, „jak široký má kamera výhled“. Čím je číslo ohniska objektivu menší, tím má kamera širší výhled a naopak. Běžně se objektivy bezpečnostních kamer vyrábějí s ohniskovou vzdáleností od 3,6mm do 12mm. Pro bližší představu a určení šíře výhledu kamery najdete informace v tabulce objektivy bezpečnostních kamer.

Výhodou fixního objektivu je jeho nižší cena, naopak nevýhodou je nutnost zvážit správnou ohniskovou vzdálenost objektivu před nákupem bezpečnostní kamery.

  • Širokoúhlý objektiv Běžně používané objektivy s ohniskovou vzdáleností 3,6mm někdy i 2,8mm jsou vhodné zejména pro sledování objektů z blízkosti, jako jsou skryté kamery pro detail obličeje u vchodu nebo přehledové bezpečnostní kamery ve výtahové kabině. Vhodné jsou také pro přehledové hlídání místností a kanceláří.
  • Teleobjektiv Běžně se používají objektivy s ohniskovou vzdáleností 6mm a více. Tyto bezpečnostní kamery s velkou ohniskovou vzdáleností jsou vhodné pro sledování míst z větší vzdálenosti, jako je vstupní branka, dlouhá chodba nebo chodník. Je nutné brát v úvahu, že čím je ohnisková vzdálenost objektivu větší, tím méně světla dopadá na kamerový čip a tím také klesá kvalita obrazu. Je vhodnější, montovat kameru blíže sledovanému místu než pořizovat dražší objektiv s vysokým číslem ohniskové vzdálenosti.

Objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností

Pro zjednodušení a přesnější nastavení výhledu kamery slouží objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností, takzvaný Zoom. Ve většině případů se používá manuální nastavení ohniskové vzdálenosti, které se provede při instalaci a poté již zůstane nastavené. Tyto objektivy se většinou vyrábějí pro nastavitelné rozmezí ohniska 2,8 až 12mm a jsou osazovány do větších venkovních kamer.

PINHOLE objektiv

PinHole je speciálně upravený objektiv pro zabudování do různých předmětů a krytů. PinHole objektiv potřebuje k výhledu pouze 3mm širokou dírku. To dovoluje zabudovat skrytě kameru například do podomítkové krabičky, navigační tabule nebo detektoru pohybu. Z důvodu malého průměru tohoto objektivu a tím i malé světelnosti se vyrábí většinou pouze s ohniskovou vzdáleností 3,6mm.

Kvalita obrazu kamery

Bezpečnostní kamery jsou osazovány různými typy snímacích CCD čipů nebo CMOS čipů. Jedním ze základních parametrů udávající výslednou kvalitu obrazu je počet TV řádek snímacího čipu (TVR). Čím je tato hodnota větší, tím kvalitnější a detailnější bude získaný obraz. Bezpečnostní kamery se vyrábějí s počtem TV řádek od 380TVR až po 700TVR. Volba počtu řádek závisí na použití bezpečnostní kamery. Pokud budete potřebovat snímat obličej z bezprostřední blízkosti u vchodu, nebudete potřebovat 700TVR řádek, jelikož detail bude přes celou scénu. Naopak při snímání chodby, kde potřebujete znát obličej i ve větší vzdálenosti od kamery, je dobré použít kameru s vyšším počtem řádek. Jednoduše platí následující přibližné rozdělení počtu řádek bezpečnostní kamery a jejího použití:

480TVR a méně  pouze přehledová kamera, kvalita pro záznam bude velmi špatná
540TVRsnímání z blízkosti, vzdálené obličeje půjdou jen špatně rozeznat
600TVR a vícesnímání i vzdálenějších obličejů, na kratší vzdálenost lze rozeznat i SPZ automobilu

Připojení k záznamovému zařízení

Ve většině případů se používají bezpečnostní kamery v kombinaci se záznamovým zařízením. Záznamové zařízení zajišťuje uchování potřebných videosekvencí pro další zpracování a vyhledávání. Většina záznamových zařízení dokáže rozpoznat pohyb v obraze a provést záznam pouze tehdy, pokud se ve snímané scéně něco děje. Ušetří tak místo na záznamovém médiu a dovolí rychle vyhledávat v záznamech, na rozdíl od dlouhého přehrávání non-stop pořízených záznamů.

Vlastní připojení k záznamovému zařízení není nijak složité. Je nutné, pouze propojit kameru se záznamovým zařízením koaxiálním kabelem s BNC konektory na obou stranách. Kameru poté připojit k napájecímu adaptéru. Bližší informace o sestavení kamerového systému naleznete v článku montáž kamerového systému.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT