Košík
Hledat
         
Časté dotazy
O společnosti
Dokumentace
Doručování
Průvodce produkty

Katalog produktů

Pořizování audionahrávek jako důkazu

Rating:     
Napsáno: 15 prosince 2015     Autor: Petr Honzík
Pořizování audionahrávek jako důkazu

Může se to zdát jako běžná věc a s moderní technikou je velmi snadné si pořídit audionahrávku jakéhokoliv rozhovoru. Z technického hlediska je to nyní již jednodušší než z právního hlediska. Pořizování audionahrávek bez souhlasu všech nahrávaných stran může člověka přivést do problémů. Ve většině případů se může dokonce jednat o trestný čin.

Jak tedy přistupovat k nahrávání rozhovorů, u kterých bychom rádi použili nahrávku jako důkaz o jiné trestné činnosti nebo jako argument pro protistranu, že nechce dodržet domluvu, kterou s námi ústně dohodla. Základní premisou je informování protistrany o tom, že je nahrávaná. Často se s tím setkáváme u velkých společností na jejich telefonních centrech, kde nás před rozhovorem upozorní na to, že bude hovor nahráván. Pokud neodmítneme nahrávání, společnost si legálně pořídí důkaz pro případný následný soudní spor. Proto je vhodné nahrávání odmítnout nebo si dát velmi dobrý pozor co bude řečeno během telefonátu.

Ne vždy se nám však hodí informovat protistranu před rozhovorem o tom, že ji budeme nahrávat. Buď s tím nebude souhlasit, nebo nám neřekne, co by jinak prozradila bez nahrávání. Vhodné je tedy získat souhlas s nahráváním obecně již na začátku jakékoliv interakce. Pokud jednáme například se stavební firmou a připravujeme smlouvu, je vhodné do ní umístit odstavec, který zahrnuje zmínku o možnosti pořizování zápisu z jakéhokoliv jednání obou stran v písemné i elektronické podobě. V ten moment získáváme vlastně souhlas k pořizování audio nebo video nahrávek při jakémkoliv rozhovoru týkající se zakázky, kterou smlouva pokrývá.

Další zákonnou možnost nám otevřel nedávno ústavní soud ve svém konečném rozhodnutí. Jedná se o nález ústavního soudu sp. Zn. II ÚS 1774/14 uveřejněný dne 9. prosince 2014. V tomto rozhodnutí se ústavní soud přiklonil na stranu zaměstnance, který si tajně pořídil audionahrávku zachycující pravý důvod jeho ukončení pracovního poměru. Tuto audionahrávku si zaměstnanec pořídil bez souhlasu nahrávané osoby, ta se na tomto základě pokusila důkaz napadnout. Ústavní soud však konstatoval, že pořízení audionahrávky bez souhlasu druhé strany je přípustné jako důkaz, pokud jej použije slabší strana sporu. Zde se otvírá možnost, obrany svých práv technickými prostředky.

V každém případě je vždy nutné postupovat velmi opatrně a vždy pečlivě zvážit zdali je nutné pořídit audionahrávku rozhovoru. Pokud se ji rozhodnete pořídit, vždy ještě zvažte, zdali ji použijete jako důkaz. Pokud se tak rozhodnete, je vždy vhodné předem probrat postup s právním zástupcem, aby nedošlo k újmě na právech protistrany. Vždy totiž platí základní premisa, že újma na právech jedné strany nezakládá možnost újmy na právech druhé strany.

Článek nelze brát jako navádění k trestné činnosti ale pouze jako právní názor autora, jež nemusí být obecnou právní normou.
   ?kenálč máv lhomoP
Chci být informován o nejnovějších článcích:   
Položit dotaz k článku
Váš e-mail:
Váš dotaz:
Obsah stránky podléhá autorskému právu a je chráněn monitorem plagiátu Copyscape. Jakékoliv šíření obsahu podléhá souhlasu autora.