Košík
Hledat
         
Časté dotazy
O společnosti
Dokumentace
Doručování
Průvodce produkty

Katalog produktů

Co je krajní nouze a vybočení z krajní nouze

Rating:     
Napsáno: 05 února 2015     Autor: Petr Honzík
Co je krajní nouze a vybočení z krajní nouze

Vysvětlení pojmu krajní nouze a momentu, kdy dochází k vybočení z mezí krajní nouze a vystavení sebe sama riziku spáchání trestného činu. Vztah k trestnímu zákonu 140/1961 Sb.

Krajní nouze je stav, do kterého se může kdykoliv dostat kdokoliv z nás. V takové chvíli je třeba zachovat chladnou hlavu a jednat uváženě. To však nestačí. Určitě je dobré vědět, jaké jsou právní meze krajní nouze. Moment kdy z nich již vybočujeme a tím se vystavujeme zákonnému postihu.

Krajní nouze podle trestního zákona

Krajní nouze je stav definovaný trestním zákonem, do kterého se může dostat kdokoliv z nás. Jednání v takovém stavu může nést v určitých mezích parametry trestného činu, aniž by za ně dotyčná osoba mohla být následně trestně stíhaná. Tyto meze jsou však velmi tenké a je třeba dobře rozlišovat, kdy již dochází k jejich překročení. Krajní nouzi definuje § 14 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.)

Pojem: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Při krajní nouzi jde o střetnutí dvou zákonem chráněných zájmů, přičemž na záchranu jednoho z nich je nutno obětovat zájem druhý. (Např. je zapotřebí strhnout střechu sousedního domu, a tím vlastníka poškodit, aby se zabránilo šíření požáru, nebo je nutné poškodit majetek, aby mohl být zachráněn lidský život).

Podobně jako u nutné obrany je k činu v krajní nouzi oprávněn každý. Tedy nejen ten, jehož zájmy jsou ohroženy ale i ten, jehož zájmy ohroženy nejsou.

Podmínky krajní nouze

1. Odvrací se nebezpečí, které hrozí zájmům chráněných zákonem

Nebezpečí je stav hrozící poruchou zájmů chráněných zákonem, způsobeno živelní silou (požár způsobený bleskem, povodeň), člověkem (úmyslně založený požár, záplava vzniklá vypuštěním rybníka, duševně nemocný člověk, o kterém je to známo, ohrožující své okolí apod.), rozzuřeným zvířetem, pokud nebylo poštváno člověkem. Také zde zákon dovoluje odvracet nebezpečí hrozící jak zájmům společnosti, tak i jednotlivci.

2. Nebezpečí hrozí přímo, tzn. bezprostředně

Nebezpečí musí přímo hrozit. Nepůjde o krajní nouzi, jestliže nebezpečí již pominulo nebo ani tehdy, když nebezpečí hrozí teprve v budoucnosti, např. v souvislosti s nějakou událostí, která nastane v budoucnu.

3. Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak

Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak, než činem v krajní nouzi, např. přivoláním dalších osob, útěkem apod.

4. Způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil

Způsobený následek musí být méně závažný než ten, který by vznikl, kdyby k jednání v krajní nouzi nedošlo. Přednost má např. ochrana života a zdraví před ochranou majetku. Porucha chráněných vztahů je obecně závažnější než pouhé jejich ohrožení.

5. Ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost jej snášet

Povinnost snášet nebezpečí má například voják při střetnutí s nepřítelem, hasič při záchranných pracích, policista při zákroku proti pachateli.

Vybočení z krajní nouze

O vybočení z mezí krajní nouze půjde, jestliže nebude splněna některá z níže uvedených podmínek:

  • Nebezpečí hrozilo zájmu chráněnému zákonem
  • Jednání nebylo provedeno v době, kdy nebezpečí bezprostředně hrozilo
  • Nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak
  • Způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který ze vzniklého nebezpečí hrozil

Příklad vybočení z krajní nouze

Řidič plně naloženého nákladního vozidla projížděl ulicí přes město. Náhle mu do cesty vběhl opilý člověk. Řidič, aby opilého nepřejel, strhl vozidlo na značně frekventovaný chodník. Na chodníku náhodou nebyl nikdo zraněn. Avšak řidič narazil do výkladní skříně, kde pracovali dva aranžéři. Jeden z nich byl na místě usmrcen a druhý těžce raněn. V daném případě půjde o vybočení z mezí krajní nouze, protože následek byl ještě závažnější než ten, který hrozil.

   ?kenálč máv lhomoP
Chci být informován o nejnovějších článcích:   
Položit dotaz k článku
Váš e-mail:
Váš dotaz:
Obsah stránky podléhá autorskému právu a je chráněn monitorem plagiátu Copyscape. Jakékoliv šíření obsahu podléhá souhlasu autora.