Katalog produktů

Regulace vytápění objektu

Moderní technologie nabízejí rozsáhlé možnosti regulace topných systémů budov a bytů. Se zvedající cenou za energie se regulační systémy nasazují stále častěji. Hlavně z důvodu jejich vysoké účinnosti na úspory za vytápění budov. Při správné regulaci vytápění lze dosáhnout až 30% úspor na energiích. Tyto úspory velmi rychle vrátí investici do regulačního systému.

Regulace topného systému však nenabízí pouze úspory, ale také teplotní komfort. Lze si nastavit vyšší teplotu ve vybraných místnostech, například v předvečer a na noc ji zase automaticky snížit. Při použití internetu nebo GSM modulu lze regulovat teplotu objektu přes mobilní telefon a hlídat případnou havárii zdroje tepla a zamrznutí objektu.

Regulační systémy a co je co

Pro jednodušší orientaci v regulačních systémech a v regulaci teploty je zde základní vysvětlení nejčastějších pojmů. Pro další seznámení s technickými aspekty regulace topení navštivte kategorii článků Automatizace a regulace.

Regulační topný systém – komplexní systém pro měření teplot v jednotlivých místnostech objektu a regulaci zdroje tepla a jednotlivých topných těles. Regulační systém je vhodný pro větší byty a rodinné domy. Dokáže zajistit velkou míru úspor za topení a značný teplotní komfort.

Autonomní termostat – jedná se o regulační systém určený pro jednu místnost. Většinou se používá v bytech se vzdáleným zdrojem tepla. V součinnosti s regulační hlavicí nebo topným tělesem řídí autonomní termostat teplotu místnosti podle nastaveného programu bez závislosti na ostatních místnostech.

Termoelektrická hlavice – regulační prvek pro oběhová topná tělesa. Funguje na principu mechanické termostatické hlavice. Elektronicky ji lze ovládat a tím regulovat teplotu konkrétního tělesa. Lze používat i autonomní termostatickou hlavici, která má vestavěný termostat a reguluje přímo topné těleso bez nutnosti připojování dalších zařízení.

Dálkové ovládání teploty – regulační topné systémy a některé autonomní termostaty lze připojit k internetu nebo GSM síti a tím zprostředkovat jejich stav a možnost ovládání pro mobilní telefon nebo počítač. Lze tak na dálku regulovat teplotu a být informován o případných problémech s topením.

Typ výstupu termostatu – drátové termostaty mohou mít různé typy výstupů. Tyto výstupy jsou označovány NC a NO. Typ NC znamená, že když termostat chce topit, dojde k rozpojení jeho kontaktů na výstupu. Běžnější bývá typ NO, který při požadavku na topení provede sepnutí výstupu. Většina termostatů mívá oba výstupy.

Typy termostatických hlavic – termoelektrické hlavice se vyrábějí v provedení NO a NC. Nezaměňujte s výstupem termostatu. Hlavice NO je bez napětí otevřena a hlavice NC je bez napětí uzavřena. Z tohoto důvodu vždy termostat s výstupem NO ovládá termostatickou hlavici NC a obráceně.

Přímotop – termostat nemusí ovládat pouze termostatickou hlavici. Většina termostatů je schopna spínat přímo elektrické topení, teplomet nebo přímotop. Pro jednoduchou regulaci nebo temperování chalupy během zimy lze využít zásuvkového termostatu a teplovzdušný fukar.

Teplovodní oběhový systém – Nejčastěji používaný způsob vytápění, zejména soukromých objektů. Zahrnuje soustavu pro rozvod teplé vody do jednotlivých topných těles v objektu. Topná tělesa se poté regulují nezávisle podle požadované teploty v místnosti.

Topný program - Topný program je seznam hodnot požadované teploty v místnosti v daný časový bod. Nastavuje se tak teplota podle využití místnosti. Například během noci se sníží a naopak před návratem do objektu se zvýší. Lze tak ušetřit nemalé náklady a zpříjemnit teplotní komfort místnosti. Topný program bývá zadán v termostatu.

Topné systémy a možnost regulace

Vzhledem ke geografickému pásu naší země se u nás využívají komplexnější topné systémy většinou pro celý objekt. Nejčastějším způsobem vytápění je teplovodní oběhové topení buďto s lokálním zdrojem tepla (většinou rodinné domy) nebo vzdáleným zdrojem tepla (panelové domy). V některých objektech se lze setkat s elektrickými přímotopy a ve starších objektech i s plynovým topením WAV.

Regulace celého objektu jedním termostatem

V některých případech je vyžadováno regulovat celý objekt na stejnou teplotu. Často se tento způsob využívá u chalup a menších objektů, například pro zajištění minimální teploty během dlouhodobější nepřítomnosti obyvatel. V takovém případě se reguluje termostatem přímo zdroj tepla (kotel) nebo oběhové čerpadlo. Kotel bývá vybaven vstupem pro tuto regulaci. Stačí pouze propojit termostat s kotlem a nastavit program teplot. Oběhové čerpadlo stačí pouze spínat přímo termostatem a tím dojde k cirkulaci teplé vody po objektu.

Vzdálené ovládání teploty v objektu mobilním telefonem

Často je vyžadována vzdálená regulace teploty v objektu a její kontrola. Nejčastější případ bývá regulace teploty na chalupě. Před příjezdem si lze pomocí mobilního telefonu nastavit požadovanou teplotu a přijet již do vyhřátého objektu. Většina termostatů s dálkovým ovládáním dovoluje i hlídání mezní teploty. Lze tak zabránit zmrznutí objektu například při poruše kotle. Princip ovládání funguje nejčastěji ve formě SMS zpráv. Ovládací termostat obsahuje běžnou SIM kartu, jež zajišťuje komunikaci termostatu s telefonní sítí. Složitější a komplexnější regulační systémy lze spravovat i přes internetové připojení.

Jaký je kompromis pro regulaci topení

Do každého objektu je vhodný trošku jiný typ regulace. Nejčastěji se však dnes realizuje autonomní regulace pro každou místnost zvlášť. Stačí tedy programovatelný termostat a regulační hlavice nebo jednotka. Jejich propojením získáte kvalitní regulaci za rozumnou cenu. Většinou se takováto regulace vrátí v naspořených nákladech do několika let.

Pro zjednodušení instalace lze vybrat bezdrátový set regulačního termostatu s ovládací jednotkou, která se přímo vkládá do běžné zásuvky 230V. Touto formou lze zvládnout instalaci i bez technických znalostí a nářadí.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT