Katalog produktů

Jen pořídit fotografii

Kamery pro přízení důkazů a záznamů

Velmi často je nutné pořídit obrazové důkazy a záznamy o trestné činnosti nebo o jiném poškozování majetku. Zatímto účelem se nejlépe hodí kamery umožňující záznam nejčastějí na SD kartu. Pokud jsou pořízené záznamy pořízeny v mezích zákona, lze je použít jako důkazy pro policii nebo při soudním líčení.

Kamery se záznamem jsou jednoduchá zařízení umožňující přímý záznam na vloženous SD kartu. Nevyžadují složitou montáž a v některých případech nevyžadují ani přívod napájecího napětí, fungují pouze na baterie.

Výhody kamer se záznamem

  • Nízká pořizovací cena.
  • Jednoduchá montáž bez kabeláže.
  • Variabilnost umístění při montáži.
  • Jednoduché nastavení a zprovoznění.
  • Jednoduchý přístup k záznamům.
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT