Katalog produktů

Jak na nastavování topného programu termostatu a časté chyby

Topný program řídí teplotu v místnosti, kde je nainstalovaný termostat. Je to takový předpis o tom v jaký čas se má topit na jakou teplotu. Vytváření tohoto předpisu je závislé na typu termostatu. Avšak je nutné dodržovat určitá pravidla, aby nedocházelo k chybám v topném programu a teplotní komfort byl co největší.

Dodržujte časovou kontinuitu

Představte si topný program jako kalendář na týden, do kterého si zapíšete, v jaký čas budete topit na jakou teplotu. Kalendář postupuje hodinu po hodině a den po dni. Nikdy v něm není skok zpět v čase. Toto je nutné dodržet i v topném programu. Jakmile nastavíte v programu skok zpět v čase, termostat jej nedokáže zpracovat a nebude fungovat správně. Buďto se zasekne nebo zůstane běhat ve smyčce.

Příklady jak nastavit program

Příklady jak nastavit program v jednotlivé časy. [] obsahuje nastavený čas a teplotu. -> je přechod na další časový údaj. Příklady ukazují nastavení ve dvou dnech a jejich přechod. SO jako sobota a NE jako neděle.

Běžně nastavená posloupnost

Zde je příklad správné posloupnosti nastavení programu i s přechodem na další den.

SO=[6:30 21°C]->[ 8:00 19°C]->[15:00 22°C]->[23:00 18°C]->NE=[7:30 21°C]->[12:00 22°C]

Řešení nevyužitých časů

Zde je příklad správné posloupnosti v případě nevyužití 3. a 4. časového údaje.

SO=[6:30 21°C]->[ 20:00 19°C]->[20:00 19°C]->[20:00 19°C]->NE=[7:30 21°C]->[12:00 22°C]

Chybně nastavený program

Termostat ve 4. časovém údaji narazí na čas sobota 1:30, který již byl a není schopen jej zpracovat. Pokud chceme sobotu 1:30, musíme ji zadat na první místo. Pokud chceme neděli 1:30, musí být tento čas až v nedělním programu.

SO=[6:30 21°C]->[ 8:00 22°C]->[23:00 18°C]->[1:30 21°C]->NE=[7:30 21°C]->[12:00 22°C]

Nastavení s topením v noci

Příklad správné posloupnosti. Nastavení programu i s přechodem na další den a topením v noci.

SO=[6:30 21°C]->[ 8:00 22°C]->[23:00 18°C]->[23:00 18°C]->NE=[1:30 21°C]->[12:00 22°C]

Teplotní kapacita topení a přetápění místnosti

Často se stává, že je v místnosti předimenzovaný radiátor z dob, kdy nebyl objekt zateplen nebo je topení natápěno příliš vysokou teplotou oběhové vody. Uzavírací ventil má určitou časovou prodlevu 5 až 10 minut. To může vést k nepříjemnému přetopení místnosti i o několik stupňů oproti nastavené teplotě.

Je zde několik řešení tohoto problému

 • Výměna radiátoru za menší: poměrně nákladné řešení ale dosáhne se nejvyššího komfortu a nejvyšších úspor
 • Výběr rychlého ventilu: je to částečné řešení a je nutno počítat u ventilu s vyšším proudovým požadavkem při změně stavu.
 • Snížení teploty oběhové vody: lze použít, pouze pokud je tento problém u všech radiátorů v domě.
 • Regulační systém s motorizovanými hlavicemi: Motorizované hlavice umí zavírat velmi rychle a jsou většinou schopny i přivírání ventilu dle potřeby. Systémy bývají dražší a nejdou kombinovat.
 • Snížení teploty v programu: jen částečné řešení, ale je nejjednodušší.

Čas, kdy chceme mít teplotu a čas, kdy musíme začít top

Je třeba dělat rozdíl mezi časem, kdy požadujeme teplotu v místnosti a čase, kdy musíme začít topit. Tento rozdíl je dán vlastností místnosti, typem topení a rychlostí regulační hlavice. Nejjednodušší je rozdíl vyzkoušet a podle toho upravit topný program. Do programu se totiž zadává čas, kdy se má začít topit, nikoliv čas, kdy chceme teplotu v místnosti dosáhnout.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT