Katalog produktů

Jak funguje služba připomínání revizí

Služba připomínání revizí je poskytována zdarma všem zákazníkům obchodu Zabezpečovací zařízení. Jedná se o nadstandardní poprodejní službu. Služba je nabízena jen k produktům, jež ji ze své povahy požadují a dává u nich smysl.

Co je to revize

Revize je úkon, který ověří funkčnost a vlastnosti bezpečnostního produktu. Jedná se ve většině případů o pravidelné otestování funkčnosti produktu dle předpisu výrobce. Nejedná se o povinnost (pokud tak zákon nenařizuje provozovateli) ale doporučení pro zajištění maximální spolehlivosti produktu.

Proč revize vůbec dělat

Revize se v profesionálních zabezpečovacích systémech provádí pravidelně. Zajišťuje se tak maximální spolehlivost bezpečnostních systémů a odhalují se vadné komponenty. V soukromé sféře se revize zanedbávají. Zvyšuje se tak zbytečně riziko nefunkčnosti bezpečnostního prvku právě v době, kdy jej bude nejvíce potřeba. Z tohoto důvodu se doporučuje revize nezanedbávat.

Hrozí mi něco, když revize dělat nebudu

Toto záleží případ od případu. V oblasti zabezpečovacích a požárních systémů zatím legislativa nenařizuje pravidelné revize v soukromém sektoru. V některých případech je může vyžadovat pojišťovna ve svých podmínkách. Případně krátit plnění v případě nehody. Zejména jde ale o ochranu obyvatel samotných. Pokud zanedbáme údržbu, nemá smysl si bezpečnostní systémy pořizovat.

Co služba přináší

Připomínání revizí je poprodejní služba poskytovaná zcela zdarma na námi prodávané produkty. Služba spočívá v pravidelném připomínání revizí na zakoupené produkty prostřednictvím emailu dle vašeho nastavení u konkrétních produktů. Email bude vždy obsahovat jméno produktu, u kterého doporučujeme provést revizi a podrobný popis, jak revizi provést.

Zvyšte svoji bezpečnost. Provádějte pravidelné kontroly s nástrojem Revorg.cz
...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT