Katalog produktů

Ústředny

Bezpečnostní ústředny a centrální jednotky

Základní součástí každého zabezpečovacího systému je centrální jednotka. Slouží k řízení a sběru informací od jednotlivých detektorů a vyhodnocení událostí. Jednotlivé detektory a centrální jednotka musejí být kompatibilní. Při pořizování zabezpečovacího systému je nutné se rozhodnout, zdali použijeme bezdrátovou verzi centrální jednotky, drátovou verzi nebo kombinovanou. Od toho se odvíjí cena, způsob instalace a typy detektorů, které je nutno pořídit.

Srovnání drátové a bezdrátové verze zabezpečovacího systému

Drátová Bezdrátová
Pořizovací cena nižší vyšší
Náročnost montáže vyšší nižší
Flexibilita montáže nižší vyšší
Údržba systému nulová výměna baterií
Bezpečnostní třída vysoká nižší

Kompatibilita detektorů

Po výběru centrální jednotky zabezpečovacího systému je nutné dbát na správný výběr jednotlivých komponent a detektorů tak, aby byly kompatibilní s vybranou centrální jednotkou. Jednotlivé komponenty mají uvedenu kompatibilitu se zabezpečovacími systémy, viz detail konkrétního produktu.

Co je nutné ještě pořídit

Centrální jednotka zabezpečovacího systému, nebo alarmu, je hlavním řídícím členem. Ale samostatně bývá nefunkční. Je nutné pořídit detektory, ovladače a další. Pokud si nejste jisti, raději si vyberte již přednastavené zabezpečovací systémy. Pokud budete sestavovat zabezpečovací systém sami, budete nejspíše potřebovat následující komponenty:

  • Centrální jednotka
  • Detektory pohybu, detektory otevření dveří, požární detektory a podobně
  • Ovládací klávesnici nebo bezdrátové kapesní ovladače
  • Bezpečnostní sirénu nebo komunikátor k přenosu poplachu
  • Záložní akumulátor pro případ výpadku napájení
  • Propojovací kabely, pokud se jedná o drátovou verzi zabezpečovacího systému

Strana 1 z 1    Celkem 19 záznamů

ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT