Košík
Hledat
         
Časté dotazy
O společnosti
Dokumentace
Doručování
Průvodce produkty

Katalog produktů

Právní doložka

Společnost ČIP Trading spol. s r.o. je seriózní společností, kladoucí důraz na spokojenost svých zákazníků. A to hlavně při vyřizování jejich požadavků, objednávek a reklamací. Následující text upravuje vztah mezi zákazníkem a jmenovanou společností, a to zejména ve vztahu při výměně a poskytování informací a osobních údajů potřebných pro vykonávání nabízených služeb společností ČIP Trading spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů zákazníků

Společnost ČIP Trading spol. s r.o. garantuje uchovávání osobních údajů zákazníků a osob zúčastněných při obchodním styku v souladu s platnými zákony České republiky a to zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré osobní údaje získané od zákazníků pro řádné vyřizování objednávek jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představuje fakt, kdy jsou osobní údaje zákazníků v minimálně nutné míře poskytovány externím společnostem (dopravci a firmy podílející se na dopravě) z důvodu nutnosti bezproblémového dodání, zasílání či opravě zboží. Společnost ČIP Trading spol. s r.o. si také vyhrazuje právo, poskytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě při vymáhání pohledávky, a to i bez předchozího písemného souhlasu zákazníka.

V ostatních případech nebudou použity osobní údaje zákazníků v jiném rozsahu, než připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v paragrafu 5 odstavce 2b a odstavce 6.

Odpovědnost za zveřejněné údaje

Společnost ČIP Trading spol. s r.o. upozorňuje, že všechny informace uvedené na těchto stránkách a v katalozích společnosti jsou z části převzaty z propagačních materiálů třetích stran (výrobců a dodavatelů) a z vlastních zkušeností a informačních databází společnosti. Třetí strany a společnost ČIP Trading spol. s r.o. si vyhrazují právo změny těchto informací, technických specifikací i vzhledu výrobku a provádění služeb bez předchozího upozornění. Všechny vyobrazené informace na těchto stránkách a v katalozích nemusejí tvarově a barevně odpovídat originálním výrobkům. Produkty a služby popsané na těchto stránkách negarantují věcnou správnost jejich obsahu. A proto všechny poskytované informace na těchto stránkách a v katalozích jsou závazné pouze do této míry.

Společnost ČIP Trading spol. s r.o. nenese v žádném případě odpovědnost vůči jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné škody (včetně ušlého zisku či vynaložených nákladů) a to i následné, které mohou být způsobené aplikováním informací z těchto stránek nebo ze stránek, na které je odkazováno.

Jakékoliv informace nalezené na těchto stránkách či na stránkách, na které je odkazováno, nelze brát jako prohlášení o vhodnosti jejich využívání ke konkrétním účelům. A to v každém případě kromě případů, kdy zákazník obdržel od společnosti ČIP Trading spol. s r.o. tyto informace v písemné podobě na jeho vlastní vyžádání. Pokud má zákazník zájem o ověření nebo doplnění poskytovaných informací výrobků nebo o případné podrobnější informace, může kontaktovat pracovníky společnosti.

Ochrana autorských práv

Veškeré informace publikované na těchto stránkách a v katalozích společnosti ČIP Trading spol. s r.o. jsou chráněny autorským zákonem . Některé z produktů, služeb, popisů a zejména vyobrazení mohou být chráněna autorským zákonem či dalšími právy dotčených osob a společností nebo mohou být registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků.

Jekékoliv část či celek těchto stránek a katalogů nesmí být replikována či jinak kopírována a následně zveřejňována jakýmkoliv postupem včetně postupů elektrických či mechanických bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv a to i v případě, že tímto držitelem není společnost ČIP Trading spol. s r.o.