Přehled základních vlastností produktu

Pro rychlejší přehled a jednodušší orientaci v produktech jsme základní vlastnosti produktů označili sadou ikon. Jednotlivé ikony popisují obecnější parametry produktu. Jejich přehled je následující:

Obecné vlastnosti produktu

360 stupňový pohled - 360 stupňové zobrazení produktu s možností interaktivní prezentace produktu ze všech stran.
Produkt na baterie - Produkt nebo jeho hlavní část je napájena z baterií. Není tudíž nutný přívod napájení od zdroje.
Externí napájení - Produkt je kompletně napájen z externího zdroje napájení nebo přímo ze zásuvky 230V.
Bezdrátový produkt - Produkt komunikuje bezdrátově s ostatními produkty nebo je bezdrátově ovládán.
GSM modul - Produkt má vestavěný GSM modul pro zasílání informací na mobilní telefon, případně k jeho ovládání.
Konfigurovatelný produkt - Produkt nabízí konfiguraci jednotlivých částí podle výběru zákazníka. Jedná se většinou o sestavy produktů.
Funkce plug&play - Produkt je vybaven zjednodušeným postupem umožňující instalaci bez technických znalostí.
SD karta - Produkt je vybaven SD kartou nebo jinou pamětí k ukládání stavů nebo videosekvencí.

Vlastnosti požárních hlásičů

Požár - Požární hlásič detekuje vznikající požár nebo doprovodný kouř.
Oxid uhelnatý - Požární hlásič detekuje vznik jedovatého oxidu uhelnatého (CO) při poruše plynového spotřebiče.
Hořlavý plyn - Požární hlásič detekuje únik hořlavého plynu. Při poruše plynového spotřebiče nebo plynových rozvodů.

Vlastnosti regulačních systémů

Regulační systém - Regulační systém pro regulaci topení ve více místnostech nebo ve větších objektech.
Autonomní regulace - Regulační systém topení v jedné místnosti nebo k přímé regulaci topného kotle.
Teplovodní topení - Produkt je schopen přímo ovládat radiátor teplovodního topení nebo topného kotle.
Elektrický přímotop - Produkt je schopen přímo ovládat elektrický přímotop pro vytápění místnosti.